Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:165 Utkom från trycket den 22 april 2008Förordning om upphävande av kungörelsen (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar;utfärdad den 10 april 2008.Regeringen föreskriver att kungörelsen (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägarSenaste lydelse 2001:210. ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2008. På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)