Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/1


Information om ikraftträdandet av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Konungariket Marocko, som undertecknades i Bryssel den 12 december 2006, trädde i kraft den 19 mars 2018 i enlighet med artikel 30.2 i avtalet, eftersom den sista noten utväxlades den 19 februari 2018.