Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förteckning över vederbörliga certifikat som erkänts genom förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2001/25/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk (Situationen den 22 maj 2002) (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 155 , 29/06/2002 s. 0011 - 0014Förteckning över vederbörliga certifikat som erkänts genom förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2001/25/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk(1)

(Situationen den 22 maj 2002)

(2002/C 155/03)

(Text av betydelse för EES)

>Plats för tabell>

(1) Nederländerna och Förenade kungariket har inte erkänt enskilda marina utbildningsanstalter. Dessa länder erkänner i stället alla marina utbildningsanstalter som godkänts av de berörda tredje länderna.