Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förteckning över vederbörliga certifikat som erkänts genom förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2001/25/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk (Situationen den 22 maj 2002) (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 155 , 29/06/2002 s. 0011 - 0014Förteckning över vederbörliga certifikat som erkänts genom förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2001/25/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk(1)

(Situationen den 22 maj 2002)

(2002/C 155/03)

(Text av betydelse för EES)

>Plats för tabell>

(1) Nederländerna och Förenade kungariket har inte erkänt enskilda marina utbildningsanstalter. Dessa länder erkänner i stället alla marina utbildningsanstalter som godkänts av de berörda tredje länderna.