Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 411/3


Särskild rapport nr 18/2017

Gemensamt europeiskt luftrum: en förändrad kultur men inte ett gemensamt luftrum

(2017/C 411/03)

Europeiska revisionsrätten meddelar härmed att särskild rapport nr 18/2017 Gemensamt europeiskt luftrum: en förändrad kultur men inte ett gemensamt luftrum just har offentliggjorts.

Rapporten finns på Europeiska revisionsrättens webbplats: http://eca.europa.eu