Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

1.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 409/4


Kommissionens meddelande om genomförandet av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (1)

(Offentliggörande av titlar på och referenser till gemenskapsspecifikationer enligt förordningen)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 409/05)

Organisation

Gemenskapsspecifikationens referens och titel

Referens till den ersatta gemenskapsspecifikationen

Datum då den ersatta gemenskapsspecifikationen upphör att gälla

Eurocontrol (2)

Spec-0101 utgåva 1.2 Eurocontrol-specifikation för Initial Flight Plan (IFPL) (3)

Spec-0101 utgåva 1.1

5.3.2017


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst: Rue de la Fusée 96, 1130 Bryssel, Belgien, tfn +32 27299011, fax +32 27295190.

(3)  http://www.eurocontrol.int/publications/initial-flight-plan-ifpl-specification