Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 413/5


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 413/05)

Medlemsstat

Tjeckien

Berörd flyglinje

Brno (Tjeckien) – München (Tyskland)

Kontraktets löptid

Preliminärt 25 mars 2018–24 mars 2022

Tidsfrist för inlämnande av anbud

20 februari 2018

Adress från vilken anbudsinfordrans text, och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsinfordran och den allmänna trafikplikten kan erhållas

För mer information kontakta:

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2b

140 00 Praha 4

TJECKIEN

Tfn +420 224827884

Fax +420 224827879

E-post: hrstka@akccs.cz

Internet: www.akccs.cz