Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 413/6


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Upphävande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 413/06)

Medlemsstat

Italien

Berörda flyglinjer

Alghero-Rom Fiumicino t/r

Alghero – Milano Linate t/r

Cagliari – Rom Fiumicino t/r

Cagliari – Milano Linate t/r

Olbia – Rom Fiumicino t/r

Olbia – Milano Linate t/r

Datum då den allmänna trafikplikten ursprungligen trädde i kraft

Den 27 oktober 2017

Datum för upphävande

Den 27 oktober 2017

Adress där texten och all annan relevant information och/eller dokumentation om den allmänna trafikplikten kan erhållas

Referensdokument

EUT C 145, 9.5.2017, s. 4.

EUT C 220, 8.7.2017, s. 58.

EUT C 373, 4.11.2017, s. 4.

För mer information kontakta:

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo

Tfn +39 0641583681/3684

E-post: segreteria_dgata@pec.mit.gov.it

Internet: http://www.mit.gov.it.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione Generale dei Trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Tfn +39 070 606 7331

Fax +39 070 606 7309

Internet: http://www.regione.sardegna.it

E-post

:

trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasporti@regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it