Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

13.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 410/3


Särskild rapport nr 30/2018

Passagerarnas rättigheter inom EU är omfattande, men passagerarna måste fortfarande kämpa för dem

(2018/C 410/04)

Europeiska revisionsrätten meddelar härmed att särskild rapport nr 30/2018 Passagerarnas rättigheter inom EU är omfattande, men passagerarna måste fortfarande kämpa för dem just har offentliggjorts.

Rapporten finns på Europeiska revisionsrättens webbplats: http://eca.europa.eu