Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 133/23


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Ändring av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 133/07)

Medlemsstat

Italien

Berörda flyglinjer

Elba Marina di Campo–Pisa t/r

Elba Marina di Campo–Florens t/r

Elba Marina di Campo–Milano Linate t/r

Nytt datum då den allmänna trafikplikten träder i kraft

Den 1 oktober 2018

Adress där texten och all annan relevant information och/eller dokumentation om den allmänna trafikplikten kan erhållas

Referensdokument

EUT C 60 av den 16 februari 2018

För mer information kontakta:

Ministry of Infrastructure and Transport

Department of Transport, Navigation, General Affairs and Human Resources

Directorate-General for Airports and Air Transport

Via Giuseppe Caraci 36

00157 Rom

ITALIEN

Tfn +39 0641583690

National Civil Aviation Authority (ENAC)

Direzione sviluppo trasporto aereo e licenze (Departementet för utveckling av luftfart och licensärenden)

Viale Castro Pretorio 118

00185 Rom

ITALIEN

Tfn +39 0644596515

Internet

:

http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it

E-post

:

dg.ta@pec.mit.gov.it

osp@enac.gov.it