Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 133/24


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 133/08)

Medlemsstat

Italien

Berörda flyglinjer

Elba Marina di Campo–Pisa t/r

Elba Marina di Campo–Florens t/r

Elba Marina di Campo–Milano Linate t/r

Kontraktets löptid

Från den 1 oktober 2018 till den 30 september 2021

Tidsfrist för inlämnande av anbud

Den 16 maj 2018

Adress till den plats där texten med erbjudandet att delta i anbudsförfarandet, och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten kan erhållas

Referensdokument

EUT C 60 av den 16 februari 2018

National Civil Aviation Authority (ENAC)

Direzione sviluppo trasporto aereo e licenze (Departementet för utveckling av luftfart och licensärenden)

Viale Castro Pretorio 118

00185 Rom

ITALIEN

Tfn +39 0644596515

E-post: osp@enac.gov.it

Internet

:

http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it