Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

25.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 144/15


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 144/06)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Berörda flyglinjer

Newquay–Heathrow Airport

Newquay–Gatwick Airport

Newquay–Stansted Airport

Newquay–Luton Airport

Newquay–London City Airport

Newquay–Southend Airport

Kontraktets löptid

Fyra år från det att verksamheten inleds

Tidsfrist för inlämnande av ansökningar och anbud

61 dagar från offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning

Adress till den plats där texten med erbjudandet att delta i anbudsförfarandet, och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten kan erhållas

Cornwall Council

New County Hall

Treyew Road

Truro, TR1 3AY

FÖRENADE KUNGARIKET

Att.: Corporate Procurement Services.

E-post: awaterman-jones@cornwall.gov.uk