Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/2


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 354/02)

Medlemsstat

Frankrike

Berörd flyglinje

Strasbourg–München

Datum då den allmänna trafikplikten träder i kraft

9 april 2019

Adress till den plats där texten och all annan relevant information och/eller dokumentation om den allmänna trafikplikten kan erhållas

Förordning av den 14 september 2018 om införande av allmän trafikplikt för den regelbundna lufttrafiken mellan Strasbourg och München

NOR: TRAA1824085A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Mer information:

Direction Générale de l’Aviation Civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75 720 Paris cedex 15

FRANKRIKE

Tfn +33 158094321

osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr