Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

8.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 362/10


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsinfordran avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 362/09)

Medlemsstat

Italien

Berörd flyglinje

Olbia–Rom Fiumicino t/r

Avtalets löptid

1 april 2019–31 mars 2022

Tidsfrist för inlämnande av anbud

Två månader från dagen för offentliggörandet av detta meddelande

Adress till den plats där anbudsinfordran och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten kan erhållas

Autonomous Region of Sardinia

Department of Transport

Directorate-General for Transport

Service for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity

Via XXIX Novembre 1847, 27–41

09123 Cagliari

ITALIEN

Tfn +39 0706067331

Fax +39 0706067309

Internet: http://www.regione.sardegna.it

E-post

:

trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasporti@regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it