Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

17.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 375/4


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 375/04)

Medlemsstat

Sverige

Berörda flyglinjer

Pajala – Luleå

Gällivare – Stockholm/Arlanda

Arvidsjaur – Stockholm/Arlanda

Hemavan – Stockholm/Arlanda

Vilhelmina – Stockholm/Arlanda

Lycksele – Stockholm/Arlanda

Kramfors – Stockholm/Arlanda

Sveg – Stockholm/Arlanda

Östersund – Umeå

Torsby – Stockholm/Arlanda

Hagfors – Stockholm/Arlanda

Kontraktets löptid

27 oktober 2019–26 oktober 2023

Tidsfrist för inlämnande av anbud

60 dagar från dagen för offentliggörande av detta meddelande

Adress där texten med erbjudandet att delta i anbudsförfarandet, och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten kan erhållas

Alla dokument finns på:

http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/

Upphandlingsid (RFT): CTM:188089

För mer information kontakta:

The Swedish Transport Administration

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

Tfn +46 771921921

Kontaktpersoner:

Håkan Jacobsson: hakan.jacobsson@trafikverket.se

Anna Fällbom: anna.fallbom@trafikverket.se