Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 412/32


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 412/08)

Medlemsstat

Frankrike

Berörd flyglinje

Castres–Paris (Orly)

Kontraktets löptid

1 juni 2019–31 maj 2023

Tidsfrist för inlämnande av ansökningar och anbud

23 januari 2019, kl. 17.00 (lokal tid, Paris)

Adress till den plats där texten med erbjudandet att delta i anbudsförfarandet, och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten kan erhållas

Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn

Florence CHAMBERT – responsable aéroport

BP 30217

40 allée Alphonse Juin

81101 Castres CÉDEX

FRANKRIKE

Tfn +33 567466000

Fax +33 567466002

E-post: f.chambert@tarn.cci.fr

www.marches-publics.gouv.fr