Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

19.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 457/13


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 457/06)

Medlemsstat

Italien

Berörda flyglinjer

Alghero–Rom Fiumicino t/r

Alghero–Milano Linate t/r

Cagliari–Rom Fiumicino t/r

Cagliari–Milano Linate t/r

Olbia–Rom Fiumicino t/r

Olbia–Milano Linate t/r

Nytt datum då den allmänna trafikplikten träder i kraft

17 april 2019

Adress där texten och all annan relevant information och/eller dokumentation om den allmänna trafikplikten kan erhållas

Referensdokument

EUT C 314, 6.9.2018, s. 10

För mer information kontakta:

Ministry of Infrastructure and Transport

Directorate-General for Airports and Air Transport

Tfn +39 0641583681/3683

E-post: segreteria_dgata@pec.mit.gov.it

Internet: http://www.mit.gov.it

Autonomous Region of Sardinia

Department of Transport

Directorate-General for Transport

Service for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity

Tfn +39 0706067331

Fax +39 0706067309

Internet: http://www.regione.sardegna.it

E-post

:

trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasporti@regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it