Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 49/17


Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet på grundval av artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

(2019/C 49/06)

Medlemsstat

Norge

Berörda flyglinjer

Røros–Oslo (eller omvänt)

Sogndal–Oslo (eller omvänt)

Førde–Oslo (eller omvänt)

Sandane–Oslo (eller omvänt)

Sogndal–Bergen (eller omvänt)

Sandane–Bergen (eller omvänt)

Ørsta-Volda–Bergen (eller omvänt)

Datum då den allmänna trafikplikten träder i kraft

1 april 2020

Adress där texten och all annan relevant information och/eller dokumentation om den ändrade allmänna trafikplikten kan erhållas

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

N-0030 Oslo

NORGE

Tel. +47 22249090

E-post: postmottak@sd.dep.no

Internet: https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud