Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 49/18


Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet på grundval av artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(2019/C 49/07)

Medlemsstat

Norge

Berörda flyglinjer

Røros–Oslo (eller omvänt)

Sogndal–Oslo (eller omvänt)

Førde–Oslo (eller omvänt)

Sandane–Oslo (eller omvänt)

Sogndal–Bergen (eller omvänt)

Sandane–Bergen (eller omvänt)

Ørsta-Volda–Bergen (eller omvänt)

Kontraktets löptid

1 april 2020–31 mars 2024

Tidsfrist för inlämnande av anbud

8 april 2019

Adress där texten med erbjudandet att delta i anbudsförfarandet och all annan relevant information och/eller dokumentation om det offentliga anbudsförfarandet och den ändrade allmänna trafikplikten kan erhållas

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

N-0030 Oslo

NORGE

Tfn +47 22249090

E-post: postmottak@sd.dep.no

Internet: https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud