Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1964:487) om överflyttande på centrala studiehjälpsnämnden av de uppgifter som tillkomma studiehjälpsnämnden och garantilånenämnden

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad Kungl. Maj:t i gällande författningar eller särskilda beslut stadgat rörande studiehjälpsnämnden och garantilånenämnden i stället skall avse centrala studiehjälpsnämnden.

Utfärdad den 4 april 1964

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1964:487

(Utkom d. 30 juni 1964.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.