Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1987:283) om överförande av vissa uppgifter från Sveriges Riksbank till centrala studiestödsnämnden

Utfärdad den 21 maj 1987.
Utkom den 3 juni 1987.

De uppgifter beträffande studielån m.m. som har överförts till Sveriges Riksbank enligt kungörelsen (1974:397) om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank skall i stället ankomma på centrala studiestödsnämnden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:283

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1974:397) om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank.