Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1987:497) om förlängning av förordnanden för ledamöter i högskolestyrelser

Utfärdad den 4 juni 1987.

Förordnanden som ledamot eller suppleant i högskolestyrelse, vilka gäller till utgången av juni månad 1987, skall utan hinder av bestämmelserna i högskoleförordningen (1977:263) gälla till utgången av juni månad 1988.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:497

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 1987.

Om någon före ikraftträdandet har förordnats att vara ledamot eller suppleant i högskolestyrelse till utgången av juni månad 1988, gäller dock det förordnandet.