Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1992:1118.

Denna förordning upphör enligt F (2013:16) att gälla vid utgången av februari 2013.

Utfärdad den 2 februari 1989

1 §

I 5 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) finns bestämmelser om statens rätt till ersättning från landstingen för utbildning i de fall ett universitet eller en högskola tagit emot studenter till sådan högskoleutbildning som även anordnas av ett landsting.

SFS 1994:36

2 §

Högskoleverket bestämmer hur stor ersättningen skall vara för varje termin under vilken studenten har deltagit i undervisning.

SFS 1995:1376

3 §

Landstingen skall betala ersättningen till respektive universitet eller högskola i omedelbar anslutning till terminens avslutning. Vid utgången av varje budgetår skall universiteten och högskolorna redovisa till Utbildningsdepartementet det antal studenter som de fått ersättning för.

SFS 1994:36

4 §

[har genom förordning (1994:36) betecknats 3 §.]

SFS 1994:36

5 §

[har upphävts genom förordning (1994:36).]

SFS 1994:36

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:26

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1989.

Föreskrifterna om ersättning skall tillämpas från och med budgetåret 1988/89.

SFS 1994:36

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1994. Den skall dock tillämpas från och med d. 1 jan. 1994.

SFS 1995:1376

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 2013:16

(Utkom d. 29 jan. 2013.)