Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1990:1112) om garantital

Utfärdad den 29 november 1990
Utkom den 12 december 1990

Regeringen föreskriver att det garantital, som avses i 8 kap. 15 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989, skall vara 1,057.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:1112

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen (1981:1131) om garantital skall upphöra att gälla.

Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i fråga om garantital för tid före ikraftträdandet.