Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:1172) om ränta på studielån för år 19931)

Utfärdad den 10 december 1992

Utkom den 18 december 992

Regeringen fastställer den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) skall utgå på studielån till 8,7 procent för år 1993.