Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina

Denna förordning har enligt F (2007:642) upphört att gälla vid utgången av juli 2007.

Utfärdad den 24 juni 1993.

Utkom från trycket den 6 juli 1993

De enskilda utbildningsanordnare som anges i bilagan till denna förordning har rätt att utfärda examina i enlighet med vad som anges där.

Rätten att utfärda dessa examina grundas på lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Bilaga

Enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda olika examina

Beckmans skola AB

 

konstnärlig högskoleexamen i konst och design

 

Beteendeterapeutiska Föreningen, Uppsala

 

psykoterapeutexamen

 

Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg AB

 

psykoterapeutexamen

 

Ericastiftelsen

 

psykoterapeutexamen

 

Ersta Sköndal Högskola AB

 

magisterexamen i omvårdnad (med ämnesdjup)

magisterexamen i socialt arbete (med ämnesdjup)

kandidatexamen i omvårdnad

kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning

högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning

högskoleexamen, teologisk utbildning 80 p

sjuksköterskeexamen

socionomexamen

specialistsjuksköterskeexamen

 

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola

 

högskoleexamen,

teologisk utbildning

 

Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska Högskola

 

högskoleexamen, teologisk utbildning

teologie kandidatexamen 140 p

 

Förbundet S:t Lukas utbildningsinstitut

 

psykoterapeutexamen

 

Göteborgs Psykoterapi Institut

 

psykoterapeutexamen

 

Handelshögskolan i Stockholm

 

doktorsexamen

licentiatexamen

magisterexamen

kandidatexamen

högskoleexamen

 

Häggmark Psykoterapi och konsult AB för Linnéstadens Psykoterapi Institut (LPI)

 

psykoterapeutexamen

 

Otterhällans Institut för Psykoanalys Psykoterapi och Utbildning Handelsbolag

 

psykoterapeutexamen

 

Psykoterapisällskapet i Stockholm AB

 

psykoterapeutexamen

 

Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola

 

magisterexamen i omvårdnad (med ämnesdjup)

kandidatexamen i omvårdnad

sjuksköterskeexamen

specialistsjuksköterskeexamen

 

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola AB

 

doktorsexamen

licentiatexamen

magisterexamen

kandidatexamen

högskoleexamen

arkitektexamen

civilingenjörsexamen

högskoleingenjörsexamen

sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen

sjökaptens- och styrmansexamen

yrkesteknisk examen

 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping för Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB, Hälsohögskolan i Jönköping AB och Ingenjörshögskolan i Jönköping AB

 

doktorsexamen inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde

licentiatexamen inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde

magisterexamen

kandidatexamen

högskoleexamen

arbetsterapeutexamen

barn- och ungdomspedagogisk examen

biomedicinsk analytikerexamen

grundskollärarexamen 1–7

grundskollärarexamen 4–9

högskoleingenjörsexamen

lärarexamen

ortopedingenjörsexamen

röntgensjuksköterskeexamen

sjuksköterskeexamen

social omsorgsexamen

socionomexamen

specialistsjuksköterskeexamen

tandhygienistexamen

yrkesteknisk examen

 

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola

 

magisterexamen i omvårdnad (med ämnesdjup)

kandidatexamen i omvårdnad

sjuksköterskeexamen

specialistsjuksköterskeexamen

 

Stiftelsen Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

 

psykoterapeutexamen

 

Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)

 

högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning 80 och 120 p

högskoleexamen med inriktning logonomi

 

Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa skogsskola

 

skogsteknikerexamen

 

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm

 

psykoterapeutexamen

 

Svenska psykoanalytiska föreningen

 

psykoterapeutexamen

 

Svenska psykoanalytiska sällskapet

 

psykoterapeutexamen

 

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS)

 

högskoleexamen, teologisk utbildning

högskoleexamen i mänskliga rättigheter

teologie kandidatexamen 140 p

 

SFS 2007:5

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:956

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 1993.

Av övergångsbestämmelserna till lagen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina, punkten 2, framgår att vissa enskilda utbildningsanordnare har rätt att utfärda olika examina utan att det anges i denna förordning.

SFS 1999:31

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1999.

2. Den som har påbörjat en utbildning till maskintekniker, sjöingenjör, sjökapten eller styrman före d. 1 aug. 1998 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser t.o.m. d. 31 jan. 2002.

SFS 1999:251

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1999.

SFS 2001:936

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:1110

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2003.

SFS 2004:111

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2004.

SFS 2004:873

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2004.

SFS 2006:336

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2006.

SFS 2007:5

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2007.

2. Den som senast hösten 2003 har påbörjat en utbildning vid Gammelkroppa skogsskola till ingenjörsexamen, har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser, dock längst till och med utgången av april 2007.

SFS 2007:642

(Utkom d. 10 juli 2007.)