Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1994:1387) om ränta på studielån för år 19951)

Utfärdad den 24 november 1994

Utkom från trycket den 6 december 1994.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) skall betalas på studielån skall vara 6,6 procent för år 1995.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1387

(Utkom 6 dec. 1994.)