Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:226 Utkom från trycketden 11 april 2006Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 23 mars 2006.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100) att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:211) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.Förordningen, utom 8 kap. 3 a §, gäller till och med den 30 juni 2009. I fråga om den som är anställd som biträdande lektor den 30 juni 2009 skall dock förordningen gälla även därefter.På regeringens vägnarLEIF PAGROTSKYCharlotte Abrahamsson(Utbildnings- och kulturdepartementet)