Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1283 Utkom från trycket den 8 december 2006Förordning om ändring i förordningen (2006:1091) om ändring i förordningen (2006:951) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 30 november 2006.Regeringen föreskriverJfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3, rskr. 2006/07:8. att förordningen (2006:1091) om ändring i förordningen (2006:951) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) skall utgå.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDNils Cederstierna(Utbildnings- och kulturdepartementet)