Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1

dels att nuvarande 5 kap. 2 b § ska betecknas 5 kap. 2 e §,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 b §, av följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 2 b §

Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som ska finnas.

SFS 2007:720

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMaria Wetterling(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.