Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:618 Utkom från trycket den 9 juni 2009Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 28 maj 2009.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:211) om ändring i nämnda förordning Senaste lydelse 2006:226. Ändringen innebär att andra stycket upphävs. ska ha följande lydelse.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)