Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1238 Utkom från trycket den 4 december 2009Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 19 november 2009.Regeringen föreskriver att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2010.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)