Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1534 Utkom från trycket den 30 december 2009Lag om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 17 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126. föreskrivs att bilagan till högskolelagen (1992:1434) i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:695) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.BilagaÄndringen innebär bl.a. att Växjö universitet och Högskolan i Kalmar utgår ur förteckningen. I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en gemensam examen.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitetKarlstads universitetLinnéuniversitetetÖrebro universitetMittuniversitetetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaDans- och cirkushögskolanDramatiska institutetFörsvarshögskolanGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan på GotlandHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaOperahögskolan i StockholmSödertörns högskolaTeaterhögskolan i StockholmPå regeringens vägnarTOBIAS KRANTZCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)