Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:2002 Utkom från trycket den 30 december 2010Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 16 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118. föreskrivs att bilagan till högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2009:1534. Ändringen innebär bl.a. att Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm tagits bort ur förteckningen. I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en gemensam examen.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitetKarlstads universitetLinnéuniversitetetÖrebro universitetMittuniversitetetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaDans- och cirkushögskolanFörsvarshögskolanGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan på GotlandHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaOperahögskolan i StockholmStockholms dramatiska högskolaSödertörns högskolaDenna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)