Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:5 Utkom från trycket den 25 januari 2011Förordning om ändring i förordningen (2010:1113) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 13 januari 2011.Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (1992:394) att ändringarna enligt förordningen (2010:1113) om ändring i nämnda förordning i de delarna de avser 6 kap. 4 § ska utgå.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)