Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:524) om nationella prov för utbildning på fristående gymnasieskolor

Denna förordning upphör att gälla den 1 juli 2013.

Utkom från trycket den 31 maj 2011

utfärdad den 12 maj 2011.

1 §

För utbildning på fristående gymnasieskolor som har påbörjats före den 1 juli 2011 får Statens skolverk meddela föreskrifter om i vilken utsträckning nationella prov ska användas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:524

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2011 och gäller till och med d. 1 juli 2013.