Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1181) om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan

Denna förordning upphör att gälla den 1 januari 2014.

Utkom från trycket den 6 december 2011
utfärdad den 24 november 2011.

1 §

I grundskolan, specialskolan och sameskolan ska utprövning av ämnesprov i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen genomföras enligt denna förordning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän för utbildning i dessa skolformer att delta i utprövningen.

2 §

Under 2013 ska utprövning genomföras av ämnesprov i

  1. biologi, fysik och kemi i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och i årskurs 7 i specialskolan, och

  2. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i årskurs 6 och 9 i grundskolan, i årskurs 6 i sameskolan och i årskurs 7 och 10 i specialskolan.

3 §

Ämnesprov som avses i denna förordning behöver inte beaktas vid betygssättning.

4 §

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om utprövning av ämnesprov enligt denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1181

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2012 och gäller till och med d. 31 dec. 2013.