Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:1181) om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan

1 §

I grundskolan, specialskolan och sameskolan ska utprövning av ämnesprov i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen genomföras enligt denna förordning.
Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän för utbildning i dessa skolformer att delta i utprövningen.

2 §

Under 2013 ska utprövning genomföras av ämnesprov i
  • 1. biologi, fysik och kemi i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och i årskurs 7 i specialskolan, och
  • 2. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i årskurs 6 och 9 i grundskolan, i årskurs 6 i sameskolan och i årskurs 7 och 10 i specialskolan.

3 §

Ämnesprov som avses i denna förordning behöver inte beaktas vid betygssättning.

4 §

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om utprövning av ämnesprov enligt denna förordning.

SFS 2011:1181

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012 och gäller till och med den 31 december 2013.