Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2012:121) med särskilda bestämmelser om ansökan om godkännande som enskild huvudman för viss utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Utkom från trycket den 27 mars 2012

utfärdad den 15 mars 2012.

1 §

I stället för vad som föreskrivs i 2 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) gäller 2 och 3 §§ för sådan utbildning som anges där och som ska starta 2013.

2 §

En ansökan om godkännande som enskild huvudman för sådan utbildning i gymnasieskolan som avses i 15 kap. 33 § första stycket andra meningen skollagen (2010:800) ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 1 maj 2012.

3 §

En ansökan om godkännande som enskild huvudman för en viss utbildning i gymnasiesärskolan enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 30 juni 2012.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:121

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2012 och gäller till och med d. 31 jan. 2013.