Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:519 Utkom från trycket den 10 juli 2012Förordning om ändring i förordningen (2011:1020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 28 juni 2012.Regeringen föreskriver att punkterna 1–3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) ska ha följande lydelse.1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2012.3. De äldre bestämmelserna i 7 kap. 18 § och bilaga 3 ska fortsätta att gälla för den som har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning. Ett betyg i en kurs enligt de ämnesplaner som gäller i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 ska dock ges ett siffervärde enligt punkten 4 i bilaga 3 i dess nya lydelse.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)