Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:529 Utkom från trycket den 24 juli 2012Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 12 juli 2012.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. att punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.4.Senaste lydelse 2008:433. För sökande som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning eller utbildning som påbörjas på grundnivå ska motsvarande äldre bestämmelser tillämpas i stället för de nya punkterna 4–7 och 9 i bilaga 3. Betyg i kurser enligt de ämnesplaner som gäller i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 ska dock inte räknas med i det sammanlagda betygsvärdet eller betygspoängen i de fall betygen inteingår i slutbetyget eller en motsvarighet till slutbetyget från äldre utbildning i gymnasieskolan eller äldre statlig eller kommunal vuxenutbildning, ellerutgör särskild behörighet till den sökta utbildningen.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNIAnders Lindgren(Utbildningsdepartementet)