Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 b och c §§ samt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1 ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 2 b §

2 Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som ska finnas.

5 kap. 2 c §

3 Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilken områdesbehörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2012:740

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
På regeringens vägnarLENA EKMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2007:720.
Senaste lydelse 2007:719.
Senaste lydelse 2007:631.