Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

dels att förordningen som gäller till och med den 30 juni 20181, ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2020,

dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

2 Torsås kommun får anordna nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet. Utbildningen får påbörjas senast höstterminen 2016.
Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap. 42 § skollagen (2010:800).

SFS 2014:154

Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2014.
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)
Förordningens giltighetstid senast förlängd 2013:756.
Senaste lydelse 2013:756.