Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1 ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 §, av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 4 §

2 Lantbruksuniversitetet ska utföra riskvärderingar av växtskadegörare. I denna uppgift ingår i första hand att bistå Statens jordbruksverk i dess arbete med att förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare.

SFS 2016:410

Denna förordning träder i kraft 1 juli 2016.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Tidigare 1 kap. 4 § upphävd genom 2010:1115.