Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:958 Utkom från trycket den 15 november 2016Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 3 november 2016.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:129) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse, dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2010:541) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.4.Senaste lydelse 2013:825. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2023.2.Senaste lydelse 2013:825. Den som före den 1 juli 2011 har påbörjat en utbildning till lärarexamen eller speciallärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen eller speciallärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2018 när det gäller speciallärarexamen eller till och med utgången av juni 2023 när det gäller lärarexamen.Denna förordning träder i kraft den 15 december 2016.På regeringens vägnarGUSTAV FRIDOLINEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)