Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:279 Utkom från trycket den 25 april 2017Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 13 april 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208. föreskrivs att bilagan till högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2013:1117. Ändringen innebär bl.a. att Malmö högskola tas bort ur förteckningen. I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en gemensam examen.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitetKarlstads universitetLinnéuniversitetetÖrebro universitetMittuniversitetetMalmö universitetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaFörsvarshögskolanGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMälardalens högskolaStockholms konstnärliga högskolaSödertörns högskolaDenna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONAngela Öst(Utbildningsdepartementet)