Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1 ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 1 §

För anställningar som lärare, doktorand och amanuens vid Lantbruksuniversitetet gäller 4 och 5 kap. högskoleförordningen (1993:100).
Beslut om anställningar får fattas i den utsträckning det finns medel.

SFS 2017:285

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för doktorander med utbildningsbidrag som lämnas senast den 30 juni 2022.
På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGJacob Wichmann(Näringsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.