Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:301 Utkom från trycket den 3 maj 2017Förordning om upphävande av förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander;utfärdad den 20 april 2017.Regeringen föreskriver att förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2017.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2017 har beviljats utbildningsbidrag för doktorander.På regeringens vägnarPER BOLUNDMagnus Bengtson(Finansdepartementet)