Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap., av följande lydelse.1

5 a kap. Öppen nätbaserad utbildning

5 a kap. 1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om öppen nätbaserad utbildning. Sådan utbildning är inte utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som det finns bestämmelser om i 5 kap.

5 a kap. 2 §

Med öppen nätbaserad utbildning avses utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.
Öppen nätbaserad utbildning får anordnas om den knyter an till och främjar den högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som Lantbruksuniversitetet får utfärda examen för eller den forskning som bedrivs vid universitetet.

5 a kap. 3 §

För öppen nätbaserad utbildning gäller inte övriga bestämmelser om utbildning, studenter och doktorander i denna förordning eller i högskoleförordningen (1993:100).
Hänvisningar till denna förordning i andra förordningar omfattar bestämmelser i detta kapitel enbart om det anges särskilt.

5 a kap. 4 §

Lantbruksuniversitetet får anordna prov för deltagarna och sätta betyg på en genomgången öppen nätbaserad utbildning eller del av en sådan utbildning.
Universitetet får meddela föreskrifter om prov och betyg.

5 a kap. 5 §

Lantbruksuniversitetet får utfärda utbildningsintyg till deltagare som genomgått utbildningen.
Universitetet får meddela föreskrifter om utbildningsintyg.

5 a kap. 6 §

Lantbruksuniversitetet får meddela ytterligare föreskrifter om öppen nätbaserad utbildning.

SFS 2018:1331

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.