Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning om upphävande av förordningen (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.

Publicerad den 25 oktober 2018

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.