Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:519 Publicerad den 2 juli 2019Förordning om ändring i förordningen (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolanUtfärdad den 27 juni 2019Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan ska ha följande lydelse.7 §7 §Vid tillämpningen av timplanen för grundskolan i bilaga 1 till skolförordningen (2011:185) ska undervisningen i ämnet judiska studier omfatta 240 timmar som enligt timplanen får användas för skolans val.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)