Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

dels att förordningen, som gäller till utgången av juni 20231, ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2024,

dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

2 Torsås kommun får anordna nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet. Utbildningen får påbörjas senast vårterminen 2021.
Utbildningen som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap. 42 § skollagen (2010:800).

SFS 2019:686

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.
På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)
Förordningens giltighetstid senast förlängd 2018:565.
Senaste lydelse 2018:565.